Poskytované služby

Využití základny 
Parkování v prostoru základny, schody, plošiny, převlékací boxy, WC...
Cena: 100 Kč za 1 osobu za jeden den, osvobozeni od poplatku jsou instruktoři v doprovodu alespoň 2 potápěčů. 
 
Plnění vzduchu 
Kompresor na foukání lahví společně s tlakovou kolonou jsou umístěny v Pelhřimově. Po telefonické dohodě je možné zapůjčit i lahve se směsí či se vzduchem. Místem předáním je obvykle Pelhřimov, dle okolností je možné lahve dopravit i na základnu. 
Při požadavku na zajištění plnění vzduchu je vhodné se dopředu dohodnout telefonicky -  602 505 508 - Petr Šebesta 
Cena za zapůjčení lahve: 100 Kč 
Cena za plnění: 10 Kč za 1 litr. 
 
Plnění NITROXu 
Plnění lahví se provádí v Pelhřimově. Plnit je možné požadovaný poměr. 
Při požadavku na zajištění plnění NITROXem je vhodné se dopředu objednat a dohodnout na telefonu 602 505 508 - Petr Šebesta. 
Cena za zapůjčení lahve: 100 Kč
Cena za plnění 32 EAN: 16 Kč za 1 litr. 
 
Potápěčské kurzy
V potápěčském spolku jsou tři členové s instruktorským oprávněním, kteří organizují potápěčské kurzy. Zajišťujeme také INTRO ponory (zkušební ponor s instruktorem, obsahuje zapůjčení kompletní výstroje, instruktáž i vlastní ponor)
 
CMAS – instruktor M. Šimánek, telefon 605 703 600
IANTD – instruktor J. Hubner (AdvEANx, Technical Cave), telefon 602 481 243
IANTD - instruktor J.Paleček (AdvEANx, CCR, Technical Wreck, CCR TMX), telefon 603 447 939